Finantsinspektsiooni juhatuse 11.03.2024 otsus nr 1.1-7/40

Arvestades asjaolu, et hetkel puudub ESMA vastava suunise eestikeelne tõlge, tegi juhatus ühehäälse otsuse nr 1.1-7/40  kohaldada  ESMA suunist: “On the types and content of the provisions of Cooperation Arrangements (Article 79 of CCPRRR)” Finantsinspektsiooni-siseselt ning juhindudes Keelseadusest rakendada suunist kolmandatele osapooltele (CCP-dele) alates hetkest, mil ESMA avaldab selle suunis

Juhend

Suunis inglise keeles (pdf, 0.21 MB)