ESMA suunised näitajate arvutamise protsessi kohta, et määrata kindlaks kõige olulisemad arveldusvaluutad