Investeerimisfondi tingimuste muudatuse olulisuse hindamine