Investeerimisühingu poolt vähimate säilitatavate andmete nimekiri