Käitumisreeglid väärtpaberite avaliku pakkumise läbiviimisel ja jaotamisel