Kauplemispiirangute kalibreerimine ning teabe avaldamine kauplemise peatamise kohta vastavalt finantsinstrumentide turgude II direktiivile