Märgukiri turukuritarvituse määruse EL/596/2014 artikli 19 lõikes 11 sätestatud keeluperioodist seoses 12 kuu ja IV kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuandega

Jõustumise aeg

Märgukiri

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.47 MB)