Nõuded fondi vara investeerimisega seotud riskide juhtimisele