Reguleeritud turule kauplemiseks lubatud aktsiate miinimumarvu määramine ja täiendavate aktsiate kindlaks määramine, millel loetakse olevat likviidne turg

Jõustumise aeg

Märgukiri

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.17 MB)