Teatud liiki struktureeritud eurofondide riskide mõõtmise ja üldriski arvutamise suunised