Euroopa Liidu Teatajas avaldatud Euroopa Komisjoni määrus (EL) 2023/2779

Euroopa Liidu Teatajas avaldati 12. detsembril 2023 Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2023/2779, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 575/2013 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks kriteeriumid määruse (EL) nr 575/2013 artikli 394 lõikes 2 osutatud varipanganduse üksuste tuvastamiseks. Määrus jõustus 1. jaanuaril 2024.

Selgitus

Selgitus eesti keeles (pdf, 0.28 MB)