Märgukiri kahjukäsitluse, remondiettevõtetega koostöö ja kahju hüvitamise kohta

Jõustumise aeg

Finantsinspektsioon jälgib kindlustusvõtjate ning kindlustatute huvide kaitstust kahjude käsitlemisel ja hüvitamisel. Finantsinspektsioon on tuvastanud tegevusi, mis võivad kahjustada klientide huve. See puudutab kliendi õigust saada kahju hüvitamise protsessis piisavalt teavet ning kliendi õigust valida taastusremondi teostaja. Käesoleva märgukirja eesmärgiks on juhtida kindlustusandjate ja kindlustusvahendajate tähelepanu klientide õiguste tagamisele olukorras, kus klient on kindlustatud eseme taastusremondi tellijaks või asja asendamisel ostjaks ning Finantsinspektsiooni hinnangul sobimatule praktikale, kus kahju hüvitamise ulatuse kaudu suunatakse klienti valima kindlustusandja koostööpartnerit taastusremondi teostajaks.

Juhend