Rakenduslike tehniliste standardite uuendamine seoses sisemeetodite võrdlusportfellidega (Supervisory Benchmarking)

Jõustumise aeg

Märgukiri

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) avalikustas 16. juulil 2019 rakenduslike tehniliste standardite eelnõu uuendatud versiooni 1 sisemeetodite võrdlusportfellide harjutuse läbiviimiseks 2020. aastal.

Eelnõu sisaldab muudatusi ja täpsustusi, mida EBA tutvustas avaliku konsultatsiooni raames 2018. aasta detsembris (Finantsinspektsiooni kiri 03.01.2019 nr 4.11-3.1/35). Muudatusi on tehtud nii tururiski kui ka krediidiriski sisemeetodite osas.

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.28 MB)