Juhendid ja märgukirjad

Pealkiri Selgitus Jõustumise/saatmise aeg Kellele
Kontsentratsiooniriski käsitlemine Pillar 2 raames Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Mõningad üldiselt tunnustatud kutseoskuste nõuded investeerimisteenuste ja investeerimiskõrvalteenuste osutamisel Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Seoses kogumispensionide seaduse § 14 lg-s 51 sätestatuga Pangandus ja krediit, Investeerimine, Kindlustus, Makseteenused
Riikliku finantsjärelevalve teatud subjektide audiitorite rotatsioon Krediidiasutused, Fondivalitsejad, Investeerimis- ja pensionifondid, Investeerimisühingud, Keskdepositoorium, Väärtpaberituru kutselised osalised, Kindlustusandjad, Kindlustusvahendajad
Finantsinspektsiooni soovitused mõiste „(kolmas) riik, kus kehtivad RTRTS-ga võrdväärsed nõuded” tõlgendamiseks ja tugevdatud hoolsusmeetmete rakendamiseks Krediidiasutused, Fondivalitsejad, Investeerimisühingud, Kindlustusandjad
Turukuritarvituse kahtlusest teatamine Krediidiasutused, Fondivalitsejad, Investeerimisühingud, Väärtpaberituru kutselised osalised
Nõuded eluasemelaenu kohta avaldatavale lepingueelsele teabele Krediidiasutused
Vastus järelepärimistele väärtpaberituru seaduse rakendamise kohta Pangandus ja krediit, Investeerimine, Kindlustus, Makseteenused
Investeerimisteenused VPTS uues redaktsioonis Krediidiasutused, Fondivalitsejad, Investeerimisühingud
Nõuded sisemise kapitali adekvaatsuse tagamise protsessi korraldamisele Krediidiasutused, Investeerimisühingud