Juhendid ja märgukirjad

Pealkiri Selgitus Jõustumise/saatmise aeg Kellele
EBA suuniste „Standardväärtpaberistamise kriteeriumide kohta muude kui varaga tagatud kommertsväärtpaberite väärtpaberistamisel“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina Krediidiasutused, Investeerimisühingud
EBA suuniste „Varaga tagatud kommertsväärtpaberite standardväärtpaberistamise kriteeriumid“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Konsultatsioon uuendatud rahastamiskavade suuniste kohta Krediidiasutused
Konsultatsiooni algatamine krediidiriski maandamise suuniste kohta Krediidiasutused
Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendi „Suunised finantseerimisasutuste stressitestide kohta“ välja andmine Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendi „Suunised kauplemisportfellivälisest tegevusest tuleneva intressiriski juhtimise kohta“ välja andmine Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Muudetud suunised järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessi ning järelevalvelise stressitestimise ühiste menetluste ja metoodikate kohta, millega muudetakse 19. 12.2014. aasta suuniseid EBA/GL/2014/13 Pangandus ja krediit, Krediidiasutused, Investeerimine, Investeerimisühingud
Suunised finantseerimisasutuste stressitestide kohta Krediidiasutused
Suunised kauplemisportfellivälisest tegevusest tuleneva intressiriski juhtimise kohta Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Tugeva korrelatsiooniga valuutade loetelu uuendamine Krediidiasutused, Investeerimisühingud