Juhendid ja märgukirjad

Pealkiri Selgitus Jõustumise/saatmise aeg Kellele
Konsultatsiooni algatamine komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2017/653 muutmiseks (PRIIP) Krediidiasutused, Investeerimisühingud, Kindlustusandjad, Fondivalitsejad
ITS järelevalvelise aruandluse (rakendusmäärus 680/2014) muutmine Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Konsultatsiooni algatamine komisjoni rakendusmääruse (EL) 2016/1799 muutmiseks Krediidiasutused, Investeerimisühingud, Kindlustusandjad
Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/61 muutmine Krediidiasutused
Sobivusmenetluse läbiviimise juhend Pangandus ja krediit, Investeerimine, Kindlustus, Makseteenused
Suunised makseviivituse mõiste kohaldamise kohta määruse (EL) nr 575/2013 artikli 178 alusel Pangandus ja krediit, Krediidiasutused, Investeerimine, Investeerimisühingud
EBA suunised makseviivituse tõenäosuse hindamise, makseviivitusest tingitud kahjumäära hindamise ja makseviivituses olevate riskipositsioonide käsitlemise kohta Pangandus ja krediit, Krediidiasutused, Investeerimine, Investeerimisühingud
EBA suunised omavahel seotud klientide kohta Pangandus ja krediit, Krediidiasutused, Investeerimine, Investeerimisühingud
Konsultatsiooni algatamine seoses regulatiivsete tehniliste standardite eelnõuga Krediidiasutused
EBA soovituste „Soovitused: tegevuse edasiandmine pilveteenuse osutajatele“ väljaandmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina Investeerimine, Krediidiasutused, Investeerimisühingud