Avaliku konsultatsiooni algatamine päritoluliikmesriigi ja vastuvõtva liikmesriigi pädevate asutuste koostöö kohta kooskõlas makseteenuste direktiiviga (PSD2)

Jõustumise aeg

Märgukiri

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.21 MB)