Euroopa Liidu Teatajas avaldatud RTS kliendi tugeva autentimise ja turvalise teabevahetuse standardite kohta

Jõustumise aeg

Märgukiri

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.25 MB)