Internetimaksete turvalisus

Jõustumise aeg

Juhend

Välja arvatud juhendi II jaotise 7. punkti „Tugev klientide autentimise süsteem“ osas, mis jõustub Euroopa Parlamendi ja nõukogu Direktiivi (EL) 2015/2366 vastavate sätete Eesti siseriikliku õigusesse üle võtmisel.

Lisaselgitus

Finantsinspektsiooni soovituslikud juhendid, mis on välja antud tulenevalt EBA suuniste järgimisest ning nende lisamisest Finantsinspektsiooni reguleerimis- või järelevalveraamistikku, avalikustatakse Finantsinspektsiooni veebilehel. Kuigi kõnealused soovituslikud juhendid vastavad oma tekstilt EBA poolt kehtestatud suuniste ametlikule tõlkele, on suunised algselt kehtestatud inglise keeles. Tagamaks EBA suuniste ning seeläbi ka Finantsinspektsiooni soovituslike juhendite ühetaoline rakendamine ja nendest täpne arusaamine, avaldab Finantsinspektsioon oma veebilehel ka EBA suuniste ingliskeelsed versioonid ning palub nendega EBA suunistel põhinevate Finantsinspektsiooni soovituslike juhendite järgimisel tutvuda.

Juhend

Suunised inglise keeles (pdf, 0.34 MB)

Selgitus

Juhatuse otsus (pdf, 0.47 MB)