Regulatiivsete tehniliste standardite lõplik eelnõu kesksete kontaktpunktide kohta (PSD2)

Jõustumise aeg

Märgukiri

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.21 MB)