Suunised kutsealase vastutuskindlustuse või muu võrreldava tagatise miinimumväärtuse kindlaksmääramise kriteeriumide kohta vastavalt direktiivi (EL) 2015/2366 artikli 5 lõikele 4

Jõustumise aeg

Juhend

Finantsinspektsiooni soovituslikud juhendid, mis on välja antud tulenevalt EBA suuniste järgimisest ning nende lisamisest Finantsinspektsiooni reguleerimis- või järelevalveraamistikku, avalikustatakse Finantsinspektsiooni veebilehel. Kuigi kõnealused soovituslikud juhendid vastavad oma tekstilt EBA poolt kehtestatud suuniste ametlikule tõlkele, on suunised algselt kehtestatud inglise keeles. Tagamaks EBA suuniste ning seeläbi ka Finantsinspektsiooni soovituslike juhendite ühetaoline rakendamine ja nendest täpne arusaamine, avaldab Finantsinspektsioon oma veebilehel ka EBA suuniste ingliskeelsed versioonid ning palub nendega EBA suunistel põhinevate Finantsinspektsiooni soovituslike juhendite järgimisel tutvuda.

Juhend

Suunised (pdf, 0.13 MB)
Suunised inglise keeles (pdf, 0.13 MB)

Selgitus

Juhatuse otsus (pdf, 0.34 MB)