Ühtses elektroonilises aruandlusvormingus (ESEF) koostatava majandusaasta aruande keelest

Jõustumise aeg

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.43 MB)