Tegevusloata väikefondi valitseja püsiva ja kestva majandustegevuse koha määratlemine