Juhendid ja märgukirjad

Pealkiri Selgitus Jõustumise/saatmise aeg Kellele
Suunised suure riskiga seotud riskipositsioonide liikide määramise kohta Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Diversifitseeritud indeksite loetelu uuendamine Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Finantsinspektsiooni juhatuse poolt välja antud soovituslikud juhendid Krediidiasutused, Investeerimisühingud
EBA suuniste „Standardväärtpaberistamise kriteeriumide kohta muude kui varaga tagatud kommertsväärtpaberite väärtpaberistamisel“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina Krediidiasutused, Investeerimisühingud
EBA suuniste „Varaga tagatud kommertsväärtpaberite standardväärtpaberistamise kriteeriumid“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Konsultatsioon uuendatud rahastamiskavade suuniste kohta Krediidiasutused
Konsultatsiooni algatamine krediidiriski maandamise suuniste kohta Krediidiasutused
Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendi „Suunised finantseerimisasutuste stressitestide kohta“ välja andmine Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendi „Suunised kauplemisportfellivälisest tegevusest tuleneva intressiriski juhtimise kohta“ välja andmine Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Märgukiri 21. juulist 2019 jõustuva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1129 kohta Investeerimine