Juhendid ja märgukirjad

Pealkiri Selgitus Jõustumise/saatmise aeg Kellele
Nõuded kindlustuse turustamisele Kindlustusvahendajad, Kindlustusandjad
Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2016/1799 muutmine Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Konsultatsiooni algatamine Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Euroopa Pangandusjärelevalve suuniste „Suure riskiga seotud riskipositsioonide liikide määramise kohta“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Suunised suure riskiga seotud riskipositsioonide liikide määramise kohta Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Diversifitseeritud indeksite loetelu uuendamine Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Finantsinspektsiooni juhatuse poolt välja antud soovituslikud juhendid Krediidiasutused, Investeerimisühingud
EBA suuniste „Standardväärtpaberistamise kriteeriumide kohta muude kui varaga tagatud kommertsväärtpaberite väärtpaberistamisel“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina Krediidiasutused, Investeerimisühingud
EBA suuniste „Varaga tagatud kommertsväärtpaberite standardväärtpaberistamise kriteeriumid“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Konsultatsioon uuendatud rahastamiskavade suuniste kohta Krediidiasutused