Juhendid ja märgukirjad

Pealkiri Selgitus Jõustumise/saatmise aeg Kellele
Nõuded kindlustusvahendusega tegelemiseks Kindlustusvahendajad
Nõuded sisemise kapitali adekvaatsuse tagamise protsessi korraldamisele Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Nõuded finantsjärelevalve subjekti poolt tegevuse edasiandmisele (outsourcing) Pangandus ja krediit, Investeerimine, Kindlustus, Makseteenused
Juhised emitentidele üleminekul rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite rakendamisele tulenevalt Euroopa Liidu määrusest 1606/2002 Investeerimis- ja pensionifondid
Käitumisreeglid väärtpaberite avaliku pakkumise läbiviimisel ja jaotamisel Investeerimine