Aktsiaselts INGES KINDLUSTUS

Andmed
Ärinimi
Aktsiaselts INGES KINDLUSTUS
Registrikood
10089395
Aadress
Raua 35, 10124 Tallinn
Telefon
641 0436
E-posti aadress
Veebilehe aadress
Faks
641 0438
Aktsia- või osakapitali suurus
3 195 582
Kande tegemise kuupäev

Tegevusload

Luba: RM-1015

Tegevusloa andmise või nimekirja kandmise otsuse nr.
RM-1015
Tegevusloaga piiritletud tegevus

Õnnetusjuhtumikindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 1 )

Haiguskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 2 )

Maismaasõidukite kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 3 )

Veesõidukite kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 6 )

Transporditavate kaupade kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 7 )

Muu varakindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 9 )

Veesõiduki valdaja vastutuskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 12 )

Tsiviilvastutuskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 13 )

Luba: RM-1016

Tegevusloa andmise või nimekirja kandmise otsuse nr.
RM-1016
Tegevusloaga piiritletud tegevus

Mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas kohustuslik liikluskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 10 )

Luba: RM-1017

Tegevusloa andmise või nimekirja kandmise otsuse nr.
RM-1017
Tegevusloaga piiritletud tegevus

Mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas kohustuslik liikluskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 10 )

Luba: RM-1093

Tegevusloa andmise või nimekirja kandmise otsuse nr.
RM-1093
Tegevusloaga piiritletud tegevus

Garantiikindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 15 )

Luba: 4.2-1.3/111

Tegevusloa andmise või nimekirja kandmise otsuse nr.
4.2-1.3/111
Tegevusloaga piiritletud tegevus

Raudtee veerevkoosseisu kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 4 )

Luba: 4.1-1/36

Tegevusloa andmise või nimekirja kandmise otsuse nr.
4.1-1/36
Tegevusloaga piiritletud tegevus

Tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 8 )

Finantskahjude kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 16 ) järgmiste alaliikide ulatuses:

1) sissetulekute ebapiisavuse kindlustus ( KindlTS lisa punkt 8.2 );

2) püsikulude kindlustus ( KindlTS lisa punkt 8.5 );

3) ettenägematute ärikulude kindlustus ( KindlTS lisa punkt 8.6 );

4) rendi- või müügitulu kaotuse kindlustus ( KindlTS lisa punkt 8.8 );

5) muude finantskahjude kindlustus ( KindlTS lisa punkt 8.11 ).

Õigusabikulude kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 17 )

Abistamisteenuste kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 18 )

Viimati muudetud: 14/03/2024 - 09:28