Assurant Life Limited (kindlustusportfellid anti üle Assurant Europe Life Insurance N.V.-le)

Ärinimi
Assurant Life Limited
Riik
Ühendkuningriik
Piiriülese teenuse osutamise õiguse muutmise või kehtetuks tunnistamise otsuse tegemise kuupäev
Teenuste loetelu
Teenuse nimetus
Kindlustus surmajuhtumiks ( KindlTS § 13 lg 1 p 1 )
Annuiteet ( KindlTS § 13 lg 1 p 4 )
Haiguskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 2 )