If Livförsäkring AB, ka oma Norra, Taani ja Soome filiaalide kaudu

Andmed
Ärinimi
If Livförsäkring AB, ka oma Norra, Taani ja Soome filiaalide kaudu
Riik
Rootsi
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Teenuse nimetus ja osutamise maa
I. Solventsus II artikli 2 lõike 3 punkti a alapunktides i, ii ja iii osutatud elukindlustus, välja arvatud II ja III punktis osutatu
Eesti
Viimati muudetud: 29/02/2024 - 02:34