Scottish Widows Europe S.A. (ka läbi oma filiaalide Saksamaal ja Itaalias)

Andmed
Ärinimi
Scottish Widows Europe S.A. (ka läbi oma filiaalide Saksamaal ja Itaalias)
Riik
Luksemburg
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Teenuste loetelu
Teenuse nimetus
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Direktiiv 2009/138/EÜ, kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II) Lisa II.
I Artikli 2 lõike 3 punkti a alapunktides i, ii ja iii osutatud elukindlustus, välja arvatud II ja III punktis osutatu;
III artikli 2 lõike 3 punkti a alapunktides i ja iii osutatud kindlustus, mis on seotud investeerimisfondidega.
Viimati muudetud: 15/03/2019 - 15:33