HDI Global SE (ka läbi oma filiaalide Belgias, Prantsusmaal, Kreekas, Iirimaal, Itaalias, Norras, Hispaanias, Suurbritannias, Hollandis)

Ärinimi
HDI Global SE (ka läbi oma filiaalide Belgias, Prantsusmaal, Kreekas, Iirimaal, Itaalias, Norras, Hispaanias, Suurbritannias, Hollandis)
Riik
Saksamaa
Teenuste loetelu
Teenuse nimetus
239/73 Lisa
Lisa
Õnnetusjuhtumikindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 1 )
Maismaasõidukite kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 3 )
Raudtee veerevkoosseisu kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 4 )
Õhusõidukite kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 5 )
Veesõidukite kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 6 )
Transporditavate kaupade kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 7 )
Tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 8 )
Muu varakindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 9 )
Õhusõiduki valdaja vastutuskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 11 )
Veesõiduki valdaja vastutuskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 12 )
Tsiviilvastutuskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 13 )
Finantskahjude kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 16 )
Abistamisteenuste kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 18 )
Krediidikindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 14 )
Õigusabikulude kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 17 )
Garantiikindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 15 )
Haiguskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 2 )