Inter Partner Assistance SA (ka läbi oma filiaali Iirimaal)

Ärinimi
Inter Partner Assistance SA (ka läbi oma filiaali Iirimaal)
Riik
Belgia
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Teenuste loetelu
Teenuse nimetus
Õnnetusjuhtumikindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 1 )
Haiguskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 2 )
Muu varakindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 9 )
Tsiviilvastutuskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 13 )
Finantskahjude kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 16 )
Abistamisteenuste kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 18 )
Maismaasõidukite kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 3 )
Õigusabikulude kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 17 )