Tokio Marine Europe Insurance Limited (ka läbi oma filiaalide Belgias ja Saksamaal)

Ärinimi
Tokio Marine Europe Insurance Limited (ka läbi oma filiaalide Belgias ja Saksamaal)
Riik
Ühendkuningriik
Teenuste loetelu
Teenuse nimetus
Õnnetusjuhtumikindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 1 )
Maismaasõidukite kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 3 )
Tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 8 )
Muu varakindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 9 )
Veesõidukite kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 6 )
Tsiviilvastutuskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 13 )
Transporditavate kaupade kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 7 )
Finantskahjude kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 16 )
Veesõiduki valdaja vastutuskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 12 )
Haiguskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 2 )
Abistamisteenuste kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 18 )