XL Insurance Company SE (läbi oma filiaalide Austrias, Prantsusmaal, Saksamaal, Itaalias, Hollandis, Hispaanias, Rootsis)

Andmed
Ärinimi
XL Insurance Company SE
Riik
Iirimaa
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Teenuste loetelu
Teenuste osutamise riik Teenuse nimetus
Osutatavad teenused läbi oma Austria filiaali:
Solventsus II, Lisa I järgi kahjukindlustuse liigid:
3. Maismaasõidukid (v.a raudteeveeremid)
4. Raudteeveeremid
5. Õhusõidukid
6. Veesõidukid (mere-, järve- ja jõe- ning kanalilaevad)
7. Transiitkaup (sealhulgas kaubasaadetised, pagas ja kõik muud kaubad)
11. Õhusõiduki valdaja vastutuskindlustus
12. Veesõiduki (mere-, järve- ja jõe- ning kanalilaeva) valdaja vastutuskindlustus
14. Krediit
15. Garantiikindlustus
Osutatavad teenused läbi oma Prantsusmaa filiaali:
Solventsus II, Lisa I järgi kahjukindlustuse liigid:
1. Õnnetusjuhtum (kaasa arvatud tööõnnetused ja kutsehaigused)
4. Raudteeveeremid
5. Õhusõidukid
6. Veesõidukid (mere-, järve- ja jõe- ning kanalilaevad)
8. Tuli ja loodusjõud
9. Muud vara kahjustused
11. Õhusõiduki valdaja vastutuskindlustus
12. Veesõiduki (mere-, järve- ja jõe- ning kanalilaeva) valdaja vastutuskindlustus
14. Krediit
15. Garantiikindlustus
16. Mitmesugune finantskahju
17. Õigusabikulud
18. Abistamisteenus
Osutatavad teenused läbi oma Saksamaa filiaali:
Solventsus II, Lisa I järgi kahjukindlustuse liigid:
1. Õnnetusjuhtum (kaasa arvatud tööõnnetused ja kutsehaigused)
3. Maismaasõidukid (v.a raudteeveeremid)
4. Raudteeveeremid
6. Veesõidukid (mere-, järve- ja jõe- ning kanalilaevad)
7. Transiitkaup (sealhulgas kaubasaadetised, pagas ja kõik muud kaubad)
8. Tuli ja loodusjõud
9. Muud vara kahjustused
12. Veesõiduki (mere-, järve- ja jõe- ning kanalilaeva) valdaja vastutuskindlustus
13. Üldine vastutus
14. Krediit
15. Garantiikindlustus
16. Mitmesugune finantskahju
17. Õigusabikulud
Osutatavad teenused läbi oma Itaalia filiaali:
Solventsus II, Lisa I järgi kahjukindlustuse liigid:
1. Õnnetusjuhtum (kaasa arvatud tööõnnetused ja kutsehaigused)
5. Õhusõidukid
7. Transiitkaup (sealhulgas kaubasaadetised, pagas ja kõik muud kaubad)
8. Tuli ja loodusjõud
9. Muud vara kahjustused
11. Õhusõiduki valdaja vastutuskindlustus
13. Üldine vastutus
Osutatavad teenused läbi oma Hollandi filiaali:
Solventsus II, Lisa I järgi kahjukindlustuse liigid:
1. Õnnetusjuhtum (kaasa arvatud tööõnnetused ja kutsehaigused)
4. Raudteeveeremid
5. Õhusõidukid
6. Veesõidukid (mere-, järve- ja jõe- ning kanalilaevad)
11. Õhusõiduki valdaja vastutuskindlustus
12. Veesõiduki (mere-, järve- ja jõe- ning kanalilaeva) valdaja vastutuskindlustus
13. Üldine vastutus
14. Krediit
15. Garantiikindlustus
16. Mitmesugune finantskahju
Osutatavad teenused läbi oma Hispaania filiaali:
Solventsus II, Lisa I järgi kahjukindlustuse liigid:
3. Maismaasõidukid (v.a raudteeveeremid)
8. Tuli ja loodusjõud
9. Muud vara kahjustused
13. Üldine vastutus
16. Mitmesugune finantskahju
Osutatavad teenused läbi oma Rootsi filiaali:
Solventsus II, Lisa I järgi kahjukindlustuse liigid:
3. Maismaasõidukid (v.a raudteeveeremid)
7. Transiitkaup (sealhulgas kaubasaadetised, pagas ja kõik muud kaubad)
8. Tuli ja loodusjõud
9. Muud vara kahjustused
13. Üldine vastutus
16. Mitmesugune finantskahju