Aksa OÜ

Ärinimi Aksa OÜ
Registrikood 10182924
Aadress Raua t 1, Tallinn, 10124
Telefon +372 6612633
E-post [email protected]
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Oleg Agarkov
Kindlustusandja Compensa Vienna Insurance Group ADB Eesti filiaal
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
õnnetusjuhtumite kindlustus