iDeal Group AS

Ärinimi iDeal Group AS
Registrikood 10390835
Telefon 610 5980
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Antti Adur
Kindlustusandja Salva Kindlustuse AS
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
muu varakindlustus