Aasta Auto AS

Ärinimi Aasta Auto AS
Registrikood 10663664
Telefon 5020949
E-post [email protected]
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Andrias Tammistu
Kindlustusandja AB Lietuvos draudimas Eesti filiaal
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
maismaasõidukite kindlustus
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus