Aktsiaselts Estonian Holidays

Ärinimi Aktsiaselts Estonian Holidays
Registrikood 10180730
Telefon +372 627 0522
E-post [email protected]
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Anne Hermlin
Kindlustusandja Compensa Vienna Insurance Group ADB Eesti filiaal
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
õnnetusjuhtumite kindlustus