ALD Automotive Eesti AS

Ärinimi ALD Automotive Eesti AS
Registrikood 11094435
Telefon +372 507 9015
E-post [email protected]
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Karmo Kaares
Kindlustusandja AB Lietuvos draudimas Eesti filiaal
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus