Anna-Liisa Lehis

Eesnimi Anna-Liisa
Perekonnanimi Lehis
Isikukood 49603284219
Aadress Mai 5-73 Pärnu 80024
Telefon 56450625
E-post [email protected]
Kindlustusandja Salva Kindlustuse AS
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
õnnetusjuhtumite kindlustus
maismaasõidukite kindlustus
transporditavate kaupade kindlustus
tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus
muu varakindlustus
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus
tsiviilvastutuskindlustus
garantiikindlustus