Aspu-Agentuur OÜ

Ärinimi Aspu-Agentuur OÜ
Registrikood 10376769
Telefon 601 2754
E-post [email protected]
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Pjotr Potjomkin
Kindlustusandja If P&C Insurance AS
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
finantskahjude kindlustus
muu varakindlustus
tsiviilvastutuskindlustus
maismaasõidukite kindlustus
tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus
õigusabikulude kindlustus