Auto 100 Tallinn AS

Ärinimi Auto 100 Tallinn AS
Registrikood 11591048
Telefon 6808 222
E-post [email protected]
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Toomas Kuusk
Kindlustusandja If P&C Insurance AS
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
maismaasõidukite kindlustus
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus