Coop Finants AS

Ärinimi Coop Finants AS
Registrikood 12087992
Telefon 6613 014
E-post etk@etk.ee
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Piret Paulus
Kindlustusandja If P&C Insurance AS
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
muu varakindlustus
tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus
tsiviilvastutuskindlustus