Dafline Auto OÜ

Ärinimi Dafline Auto OÜ
Registrikood 10737486
Telefon 742 4244
E-post [email protected]
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Andrus Käpp
Kindlustusandja If P&C Insurance AS
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus
muu varakindlustus
tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus
tsiviilvastutuskindlustus
finantskahjude kindlustus
maismaasõidukite kindlustus
õigusabikulude kindlustus