Digital Insurance OÜ

Ärinimi Digital Insurance OÜ
Registrikood 16883243
Aadress Lõõtsa 5, 11415 Tallinn, Harjumaa
Telefon 614 3400
E-post [email protected]
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Mario Karu
Kindlustusandja Compensa Life Vienna Insurance Group SE
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
õnnetusjuhtumite kindlustus
haiguskindlustus