Domina World Travel AS

Ärinimi Domina World Travel AS
Registrikood 10680697
Telefon 6143340
E-post info@dominatravel.ee
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Marina Laikjõe
Kindlustusandja Salva Kindlustuse AS
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus
maismaasõidukite kindlustus
õnnetusjuhtumite kindlustus