Elle Norit

Eesnimi Elle
Perekonnanimi Norit
Isikukood 45501150325
Telefon 527 3051
E-post elle.norit@compensalife.ee
Kindlustusandja Compensa Life Vienna Insurance Group SE
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
õnnetusjuhtumite kindlustus
Elukindlustuse liigid
kindlustus surmajuhtumiks
kapitali kogumise kindlustus
annuiteet
investeerimisriskiga elukindlustus