AS Estravel

Ärinimi AS Estravel
Registrikood 10325720
Telefon 6266266
E-post [email protected]
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Anne Samlik
Kindlustusandja Salva Kindlustuse AS
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus
õnnetusjuhtumite kindlustus
maismaasõidukite kindlustus
tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus