FIE Vello Kartus

Ärinimi FIE Vello Kartus
Registrikood 12495573
Telefon 5062874, 4636656
E-post [email protected]
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Vello Kartus
Kindlustusandja Akciné draudimo bendrové „Gjensidige“ Eesti filiaal
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus
tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus
õnnetusjuhtumite kindlustus
muu varakindlustus
tsiviilvastutuskindlustus