Gennadi Smirnov

Ärinimi Gennadi Smirnov
Registrikood 35306100287
E-post [email protected]
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Gennadi Smirnov
Kindlustusandja AAS BTA Baltic Insurance Company Eesti filiaal
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
maismaasõidukite kindlustus
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus
tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus
õnnetusjuhtumite kindlustus
tsiviilvastutuskindlustus
muu varakindlustus